Atelier Insignum

Atelier Insignum reprezintă punctul de convergență a doua filoane artistice distincte, izvorâte din talent autohton ardelenesc, cizelat și șlefuit în școala universitară de artă clujeană. Cele doua linii de artă plastică reunite aici, converg sub acoperișul acestei întreprinderi, manifestându-se plenar și susținut, prin pictură și fotografie. Atelier Insignum e o fabrică de frumos, un loc distinct în peisajul artistic autohton, un izvor al esteticului prin excelență.

Sigla_Web_Insignum_Home320